8. klasse Fredags-filmen


2 samlingar i kyrkjekjellaren. Film og pizza. Introduksjon til Filmklubben.

Vårsemesteret

Tilbake