Velkommen til dåp i Spjelkavik kyrkjelyd


Vi har barnedåp på omlag annakvar gudsteneste i Spjelkavik kyrkje. Det er også mogleg å velje dåp på Hatlehol-gudstenestene på Ålesund folkehøgskole. Før dåpen deltek foreldra på ein dåpssamling.

Nedanfor kan du lese meir om ulike sider ved dåpen, eller du kan gå rett til dåpspåmeldinga.
Det er felles påmelding til dåp for alle kyrkjelydene i kommunen. I påmeldinga kan du søkje opp kva for søndagar det er dåp og sette opp ønske for dato.

Kom og bli døypt!

Uavhengig av alder, nettverk eller økonomi: Du er velkommen!

Les meir

Dåp - betydning

Når eit barn blir båren til dåp, blir vi minna om at ingen kan bæra seg sjølve.

Les meir

Utlån av dåpskjole

Vi har dåpskjoler til låns.

Les meir

Frå barnetru til vaksentru

Korleis kan vegen gå frå ei barnetru, og til ei slitesterk vaksentru? 

Les meir