Våre misjonsprosjekt

Spjelkavik kyrkjelyd har avtale om å støtte to ulike misjonsprosjekt.

Det eine er for NMS i Midt-Austen, og det andre er HimalPartner i Nepal. Kyrkjelyden arrangerer éin misjonsdag om våren og éin på hausten knytt til ei gudsteneste. Her får ein oppdatert informasjon om prosjekta, anten ved kyrkjekaffien eller på kyrkjelyden sine møteplassar. Les meir om prosjekta i artiklane nedanfor.