Spjelkavik sokneråd


Soknerådet er kyrkjelyden sitt demokratisk valde styringsorgan.

 

Jon Inge Lervåg - Leiar
Trude Løvoll Ødegaard - Nestleiar
Bjarte Hove - Sokneprest (fungerende høsten 21)
Rigmor Andersen Eide - Medlem i Ålesund kyrkjelege fellesråd
Odd Arne Skogen
Bernt Laurits Skjong
Lovise Sømme Strand
Kristin Grepstad Mørkeseth
Christina Margarete Duwe

Vara:
Ragnhild Holen Relling
Kjell Aas
Oliver Mikal Hanken
Inger Sofie Heggland
Lidvar Svein Flydal

 

Hans Roar Aas er daglig leder i Spjelkavik sokn og sekretær til soknerådet.

Ta kontakt på: hans.roar.aas@kyrkja.alesund.no eller ring 70 16 53 71 hvis du har spørsmål om soknerådsarbeidet.

Du kan også ta kontakt med soknerådsleder Jon Inge Lervåg på telefon: 90 12 95 49

 

Møter 2. halvår 2021:


31. august

10. oktober

2. november 

7. desember