Spjelkavik sokneråd


Soknerådet er kyrkjelyden sitt demokratisk valde styringsorgan.

 

Odd Arne Skogen  Leiar

Kristin Grepstad Mørkeseth - Nestleiar

Anders Grytten  - sokneprest

Rigmor Andersen Eide - Medlem i Ålesund kyrkjelege fellesråd

Jon Inge Lervåg 

Trude Løvoll Ødegaard 

Bernt Laurits Skjong

Lovise Sømme Strand

Christina Margarete Duwe


Vara:
Ragnhild Holen Relling
Kjell Aas
Oliver Mikal Hanken
Inger Sofie Heggland
Lidvar Svein Flydal

 

Hans Roar Aas er daglig leder i Spjelkavik sokn og sekretær til soknerådet.

Ta kontakt på: hans.roar.aas@kyrkja.alesund.no eller ring 70 16 53 71 hvis du har spørsmål om soknerådsarbeidet.

Du kan også ta kontakt med soknerådsleder Odd Arne Skogen på telefon: 411 46 133

 

Møter 1. halvår 2022:


11. januar

15. februar

15. mars

26. april

24. mai

14. juni