Spjelkavik sokneråd


Soknerådet er kyrkjelyden sitt demokratisk valde styringsorgan.

Medlemer:

Kjell Egil Hanken – leiar

Torunn Måseide – nestleiar

Bernt Laurits Skjong

Ingrid Kristin Schistad Staff

Jannike Gangstø Rogne

Severin Roald

Anders Grytten – sokneprest

Varamedlemer:

Lars Andreas Næss Aspehaug

Sveinung Remøy

Berit Nerheim Andersen

Arnfinn Kenneth Osdal

Kontakt:

Kristin Smehus er rådgiver for  Spjelkavik sokneråd og kontaktpunkt.

Ta kontakt på: kristin.smehus@kyrkja.alesund.no eller ring 70 16 53 00 hvis du har spørsmål om soknerådsarbeidet.

Du kan også ta kontakt med soknerådsleiar.