Hvordan skal vi organisere oss i kirken?


Kirkemøtet har bedt Kirkerådet om å legge fram en konkret plan for arbeidsgiverorganisering og den øvrige kirkeordning.

Arbeidet med ny kirkelig organisering er i gang og både stab og sokneråd i Spjelkavik har deltatt på innspillsmøter. (På bildet er det soknerådet som deltar på møte 31. august.)

 

Les mer om arbeidet her:

Kirkerådet har etablert et prosjekt med et hovedutvalg. Prosjektet har også fire arbeidsgrupper:

  1. Arbeidsgiverorganisering
  2. Biskopens rolle
  3. Valgordninger
  4. Forholdet kirke-kommune

Tilbake