"Saman som kyrkje i heile verda"


Alle menigheter i Norge inviteres til å være med på aksjonen «Sammen som kirke i hele verden» i perioden mellom Kristi himmelfartsdag og St. Hans.

Målet for aksjonen er å styrke menighetens engasjement for den globale kirke og for misjon.
SPJELKAVIK KYRKJELYD ER OGSÅ MED!
VIPPS 69035 NMS/Himalpartner misj. prosjekt

"Vi danner og utdanner barn og unge."

Spjelkavik menighet og HimalPartner i Nepal. 
Vi er med å utvikle barnebøker som gir leselyst.
Nå 25 forfattere og 70 titler! 
Rektor Pitambar v/ ECEC Lærerskole i Kathmandu takker for støtten.

https://www.himalpartner.no/engasjer-deg/ressurser/

Spjelkavik menighet og NMS i Midtøsten med SAT-7.
Vi er med å støtte produksjon av kristne barneprogram på satellitt TV.
SAT-7 med sitt skole-TV gir mange barn undervisning og livsvisdom.
Vi ønsker først og fremst og formidle at barna er elsket av Gud.

https://nms.no/sammen/informasjon-og-forbonnstekster-fra-landene-2023/#Midt%C3%B8sten

 

 

 

 

 

Tilbake