Nokon å snakke med?


Treng du nokon å snakke med? Ein telefonsamtale kan vere til hjelp. Her er fleire du kan ta kontakt med

Dersom du treng nokon å snakke med i desse tider, kan du ringe ein av desse:

Audun Askim, rådgjevar, 99382655.
Anders Barstad, prest, 90131238
Knut Bjune, prest, 47624061
Bjarte Hove, prest, 45270443
Åsrun Eli Håvik, diakon, 41364814
Kathinka Røsberg Møller, trusopplærar, 47380303
Aud Romslo Schistad, diakon, 90723782

Kirkens SOS er tilgjengeleg heile døgnet: 22 40 00 40

 

Tilbake