2.-klasseklubb


Dei som går i 2.-klasse (2015-kullet) er invitert til 2.-klasseklubb i Spjelkavik kyrkje.

 

Invitasjonsbrev er sendt i posten.

Påmelding her:https://spjelkavik.kyrkjelyd.no/Om-oss/Påmeldingar/Påmeldingsskjema?oid=2123fcef-36bb-4458-9bee-1a487efa7871&fid=0d588b43-14f8-424d-adfb-5c8a6bbb4726

Tilbodet er ein del av trusopplæringa i Spjelkavik kyrkjelyd.
Ved spørsmål, kontakt Sølvi Ulvestad, mob 413 22 714 / solvi.irene.ulvestad@kyrkja.alesund.no

 

 

Tilbake