Informasjon fra soknepresten


Her er en hilsen og litt informasjon fra soknepresten, nå som alle gudstjenester og arrangement er avlyst inntil videre.

Kjære alle sammen!
Det er ei spesiell tid vi er inne i. 
På grunn av koronaviruset er alle gudstjenestene og de andre aktivitetene avlyst, i første omgang til og med 29. mars, men det er mye sannsynlig at dette vil bli forlenget. Det betyr i så fall at vi heller ikke kan samles til påskegudstjenestene, slik vi er vant til. Vi følger de retningslinjene for samlinger som til enhver tid gjelder.
Når det gjelder gravferder, så blir de gjennomført med bare den nærmeste familie til stede, inntil 20 personer. Tilsvarende blir dåp utført enkeltvis, også bare med den nærmeste familien. Nytt tidspunkt for dåp blir avtalt med hver enkelt familie.
Alle konfirmasjonsgudstjenestene blir utsatt til høsten. Tidspunkt for offentliggjøring av de nye dagene blir kunngjort på nettsida vår.
Når vi ikke kan samles til gudstjeneste slik vi er vant med, vil vi i stedet formidle litt mer kontakt ved hjelp av Facebooksida og nettsida vår. Vi legger ut et søndagsbrev på torsdagene og på søndag morgen legger vi ut en andakt fra kirkerommet. På nettsida vår vil dere få oppdatert informasjon
Kirkerommet vil eller ellers være åpent for lystenning, bønn og stillhet på onsdager kl 11 og 14 og på torsdager mellom kl 18 og 20, fra kommende uke. Da vil også prest eller andre fra staben være tilstede med mulighet for samtale. I påskeuka vil tidene som gjelder bli kunngjort på nettsida vår.
Til slutt vil jeg oppfordre oss alle til å støtte og hjelpe hverandre i denne krevende tida. Telefonen kan vi gjerne bruke for å holde kontakt med hverandre og finne ut om det er noen som trenger litt ekstra hjelp. Vi trenger hverandre.
Guds fred til dere alle.

Tilbake