Mini-Cantus


Mini-cantus er småbarnssang-gruppa for barn 1-2 år.

Borna får eit oppmøtekort som alltid ligg i kyrkja og ved kvart oppmøte får barnet eit klistremerke. Premiering ved kvart 5 oppmøte.
vgifta på kr 400,- i året dekker mat og alt materiell.

På øvelsene annakvar mandag har vi denne inndelinga:

  • Song 17.30-18.00
  • Leik 18.00-18.20
  • Kveldsmat 18.20-18.40
  • Avslutning 18.40-18.45

Dersom du ønsker å begynne tar du kontakt med Kathinka Møller på tlf. 47380303. Vi har inntak av nye medlemmer i august og januar. Det kan i perioder være ventelister.

Tilbake