Leige av Spjelkavik kyrkje og kyrkjekjeller


Informasjon til deg som ynskjer å leige kyrkja og/eller  kyrkjekjellaren.

Utleie av Spjelkavik kyrkje

Leige av kyrkja til konsertar og lignande: 17% av brutto billettsal.

 

Minsteleie:

To første timane: 3 780,-

For kvar påfølgande time (Pr.time): 580,-

For kvar påfølgande time etter kl 23:00 (Pr.time): 680,-

Prøver før forestilling (Pr time): 480,-

 

 

Leige av kyrkjekjellaren

 

Kyrkjetenar Daniel Filar, 45516969 eller daniel.filar@kyrkja.alesund.no

 

Tilbake