Aktivitetar i Hatlehol


Oversikt over faste aktivitetar i Hatlehol.

AKTIVITETSKLUBB

Ein laurdag i månaden frå kl. 17.00 (same helg som hallaktivitetane) er det aktivitetsklubb for 4. - 7. klasse på Ålesund Folkehøgskole. Ulike aktivitetar, andakt, mat.
Kontakt: Bjørn Halfdan Leine, 95994533

FELLESSKAPSGRUPPER

Ein gong i månaden samlast fellesskapsgruppene. Det blir det laga eit samtaleopplegg for gruppene med utgangspunkt i denne gudstenesta.
Kontakt: Knut Bjune, 47624061

HUSFELLESSKAP

Ein gong i månaden  er det ope husfellsskap.  Tema, samtale, enkel servering. 
Kontakt: Ragnhild Eide Akslen, 97692733

KYRKJERINGAR

Samlast fredagar, ein gong i månaden.
Kontakt: Arne Vinnes, 90663025

SØNDAGSSKULEN OG BIBELGJENGEN

Kvar gong det er vanleg gudsteneste på Hatlehol kan barna gå til søndagsskule eller bibelgjeng før preika. 
Barn opp til 3. klasse samlast til søndagsskule.
Kontakt: Astrid Eide  48212111

Born fra 4. - 8. klasse samlast i Bibelgjengen.
Kontakt: Bjørn Halfdan Leine 95994533 

Tilbake