Søndagsbrev 24. mai


Talspersoner omgir oss på alle kanter. Hva slags talsperson er det vi har i vente nå? Les søndagsbrevet for 24. mai her.

Søndagsbrev for 24. mai 2020
Av Anders Barstad, kapellan

«Når Talsmannen kjem, han som eg skal senda dykk frå Far…»
Joh 15,26a

Vi er vel vant med å se talspersoner på TV. De fleste som kalles talspersoner har én oppgave: De skal representere sin oppdragsgiver på en måte som gjør, at vi, den almene hop, aksepterer de standpunkter og holdninger som talspersonen er satt til å representere. Og vi vet at talspersonen er nettopp det: Et talerør, som ikke nødvendigvis alltid målbærer sine egne holdninger og meninger.

En annen velkjent type talsperson er advokaten. Advokaten har også en oppdragsgiver, men det er ikke nødvendigvis en person som vi assosierer med oppdragsgiveren i den første beskrivelsen – en litt viktig person som har egen talsperson ansatt. Nei, advokaten kan like gjerne representere en person på motsatt ende av rangstigen. Kanskje er oppdragsgiveren en rusmisbruker som skal stilles til retten for 23. gang for ett eller annet relativt beskjedent lovbrudd. Kanskje er advokatens oppgave å målbære et håp overfor retten. Det kan være et håp om at denne rusmisbrukeren kan klare å reformere seg selv, bare dommen blir rett. Kanskje kan han bli dømt til et opphold på en behandlingsinstitusjon fremfor et fengsel, eller kanskje til tilbud om tilpasset arbeid og oppfølging?

Talspersoner er vi altså vant til, både de som representerer «øvrigheita», og de som målbærer håp og ønsker oppover.

Det disse mennesklige talspersonene dog aldri gjør, er å representere begge sider samtidig. Vi vil ikke ha noe av en advokat som er både aktor, forsvarsadvokat og dommer. Selvfølgelig ikke!

Her kommer den store forskjellen mellom oss og Gud – mellom oss og Den Heilage Ande – frem. Vanlige regler gjelder ikke for Gud. Han kan tale for både oss og seg selv.

I kirkene som ble bygget tidlig etter reformasjonen, var det vanlig at der var en del statuer. 

De statuene jeg tenker på, var ikke av engler eller andre himmelske skapninger, men av lokale konger, fyrster og andre fremstående personer. 

Poenget med statuene var heller ikke å late som om disse samfunnstoppene hadde noen form for gudelig status. 

Tvert imot. 

Poenget med statuene var å fremheve at Guds rike ikke bare finnes i Himmelen, men like mye her på jorden. Keiserens rike er en del av Guds rike. Like mye som Himmelriket er det.

På den samme altomfattende måten kan Gud DHA være sin talsmann overfor oss, og vår overfor ham selv.

---

www.spjelkavik.kyrkjelyd.no
www.facebook.com/Spjelkavik.Kyrkje
Nokon å snakke med: Telefon: 70 16 53 00

Tilbake