Konfirmantpåmelding
Spjelkavik kyrkjelyd 2022-2023


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * er obligatoriske.
Opplysninger om foreldre/foresatte fylles ut lenger nede i skjemaet.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Er det spesielle hensyn vi må ta i konfirmasjonstiden?
(f.eks. diett, diagnose, pedagogisk tilrettelegging)

Jeg vil gjerne være på gruppe med:


Last gjerne opp et passbilde/profilbilde av deg selv. Bildet må være av typen.jpg og mindre enn 1MB.

 

Skule
Klasse


Velg minst 2 (gjerne flere) ønsker i prioritert rekkefølge
KYRKJE
GLOBAL (nett)
Hatlehol (nett)
KLATRE (nett)
TUR (nett)
AKTIV (nett)
Tilpasset opplegg
Eksternt opplegg
Venteliste LEIR
Barneskolekrets (bosted):

 

Hvilke fritidsaktiviteter går du på (til høsten)?
Konfirmasjonsdag er inndelt etter barneskolekrets
(her må man velge riktig barneskolekrets eller ønske seg en annen dato enn den som er satt opp, tidspunkt kommer vi tilbake til):

 


Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Opplysninger om foresatt 1:
Hva kan du som foresatt tenke deg å hjelpe til med i konfirmasjonstiden?
(vi kommer til å spørre flere ganger, men meld gjerne din interesse her)


Ja, vi vil ha konfirmanten sitt navn med i konfirmantlistene i avisa.
Vi gir samtidig tillatelse til at menigheten kan bruke bilder av konfirmanten i menighetsblad eller på menighetens nettsider.


Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Opplysninger om foresatt 2:
Hva kan du som foresatt tenke deg å hjelpe til med i konfirmasjonstiden?
(vi kommer til å spørre flere ganger, men meld gjerne din interesse her)