Spjelkavik kyrkjelyd > Alle sider > Soknerådet

Soknerådet

Spjelkavik sokneråd består av 8 faste representanter i tillegg til soknepresten.

Ved kirkevalget 2015 ble følgende personer valgt inn:

Anne-Marit Molnes Hagelund

Ketil Hjelset

Jon Inge Lervåg

Egil Voergaard Blindheim

Hans Gunnar Møller

Hellen Myrstad Hovland

Magni Sæter Stavseng

Ingrid Urke Gamlem

Vara:

Christina Duwe

Siri Sætremyr

Lovise Sømme Strand

Trond Herje

Vigdis Sæter

 

Egil Blindheim har studiepermisjon derfor er Christina Duwe inne som fast representant i perioden.

Ketil Hjelset og Jon Inge Lervåg er valgt til henholdsvis leder og nestleder av soknerådet for 2019.

Anne-Marit Molnes Hagelund er soknerådets representant i Ålesund kirkelige fellesråd.

 

Soknerådets møter våren 2019:

22. januar

19. februar

19. mars

30. april

28. mai

18. juni

Møtene avholdes på møterommet i kontorfløy i Spjelkavik kyrkje kl. 1800 hvis annet ikke blir opplyst.

Soknerådsreferat

Her vil de siste møtereferat bli lagt ut.
Eldre referat kan innhentes hos daglig leder: E-post til Hans Roar Aas


 TittelBeskrivelse
Referat27.08.2019
Referat06.08.2019
Referat02.07.2019
Referat28.05.2019
Referat30.04.2019
Referat19.03.2019
Referat19.02.2019
Referat22.01.2019
Referat11.12.2018
Referat20.11.2018
Referat23.10.2018
Referat17.09.2018
Referat12.06.2018
Referat08.05.2018
Referat20.03.2018
Referat13.02.2018
Referat16.01.2018